Det er lige noget for mig

Sådan kommer du igang

med uddannelsen

Der er flere måder at begynde en erhvervsuddannelse på. Måden afhænger af din alder og baggrund, når du starter.


Efter 9. eller 10. klasse

Ansøgningsfristen er 1. marts, hvis du starter på en erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller 10. klasse eller inden 1. september året efter, at du er gået ud af skolen. Du ansøger om optagelse gennem optagelse.dk. Du får skriftligt svar i slutningen af juni.

Læs mere i Ansøgning og optagelse, hvis du går i 9. eller 10. klasse.


Du starter normalt i et grundforløb, der varer 1 år (2 X 20 uger) og omfatter en fagretning. Efter de første 20 uger skal du beslutte, hvilken uddannelse du vil gennemføre.

Læs mere om grundforløb og fagretninger i Grundforløbet på en erhvervsuddannelse.


Hvis du under 25 år

Hvis du er gået ud af skolen for mere end 1 år siden og er under 25 år, ansøger du gennem optagelse.dk. Erhvervsuddannelserne starter 2 gange om året. Kontakt evt. en erhvervsskole og hør nærmere.

Læs mere i Ansøgning og optagelse, hvis du er gået ud af skolen.


Du starter din uddannelse med grundforløbets 2. del (20 uger).

Læs mere i Erhvervsuddannelse for dig, der er gået ud af skolen.


Hvis du over 25 år

Er du fyldt 25 år, ansøger du gennem optagelse.dk. Som en del af optagelsen gennemfører erhvervsskolen en vurdering af dine kompetencer og fastlægger dit uddannelsesforløb på grundlag af vurderingen.

Læs mere i Erhvervsuddannelser for voksne.

Hvis du er fyldt 25 år, tager du en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse for voksne (euv). Uddannelsen tilrettelægges på baggrund af en kompetencevurdering, dvs. en vurdering af den uddannelse og erfaring, du allerede har. Din uddannelse bliver dermed i de fleste tilfælde kortere.

Læs mere om euv i Erhvervsuddannelser for voksne.


Hvis du er fyldt 25 år, kan du evt. blive ansat som voksenlærling til en forhøjet lærlingeløn.

Læs om muligheder og betingelser i Voksenlærling.


Praktikvejen

Hvis du har en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, der dækker både grundforløb og hovedforløb, kan du aftale at begynde din uddannelse direkte i praktik.

Læs mere i Skolevejen og praktikvejen.


Ny mesterlære

Du kan også vælge at tage uddannelsen som ny mesterlære og erstatte det meste af skoleundervisningen på grundforløbet med praktisk oplæring i en virksomhed.

Læs mere i Ny mesterlære.


Ny mesterlære er oplagt for dig som allerede er student

Ny Mesterlære er oplagt til eksempelvis dig som er student, der har styr på det boglige men har brug for mere tid til det praktiske arbejde i virksomheden.


Og ikke mindst kan du ansættes i løbet af hele året. Du kan altså starte i den travle sommersæson – fordi forløbets påbegyndelse ikke afhænger af, hvornår grundforløbet starter.


Første år i virksomheden i stedet for på skolen

Det første år af uddannelsesaftalen gennemfører du som praktisk oplæring i virksomheden, i stedet for grundforløbet på en erhvervsskole. Virksomhed, elev og erhvervsskole udarbejder en personliguddannelsesplan for dit første år i virksomheden.


Herefter svarer uddannelsesforløb og uddannelsesaftale til det, der er gældende i en ordinær uddannelsesaftale.


Overgangskrav til hovedforløbet

Du skal dog stadig opfylde overgangskravene før start på uddannelsens hovedforløb. For anlægsgartnere gælder det, at du bl.a. skal have bestået matematik og naturfag på F-niveau samt have kørekort til minimum traktor. Disse krav vil du som  student tit have allerede, hvilket minimerer tiden på skolebænken. Desuden skal du have certifikat i elementær brandbekæmpelse og op til en praktisk prøve i virksomheden i stedet for en grundforløbsprøve på erhvervsskolen.


Links til mere information

Om anlægsgartneruddannelsen

blivanlægsgartner.dk

dag.dk


Godkendte læresteder

praktikpladsen.dk


Undervisningsministeriets uddannelsesguide

ug.dk

Du kan kontakte os på: info@blivjordensbedste.dk

Denne hjemmeside er udgivet i samarbejde mellem Danske Anlægsgartnere, 3F og erhvervsskolerne

© Copyright. All Rights Reserved.