Får man løn under uddannelsen

Får jeg løn

under uddannelsen?

Uddannelsen er gratis. Er du fyldt 18 år, kan du søge SU på grundforløbet. Har du en uddannelsesaftale med en virksomhed, der dækker grundforløbet, får du elevløn i stedet for på selve grundforløbet.


Efter grundforløbet veksler du mellem virksomhedspraktik og på skole, og her får alle elevløn.


Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området.


Her kan du se elevlønnen for anlægsgartnerelever.


Er du i skolepraktik i stedet for virksomhedspraktik, så får du ca. 3.057 kr. pr. måned, hvis du er under 18 år, og ca. 7.335 kr. pr. måned, hvis du er over 18 år.

 

Du kan på visse betingelser få tilskud til at dække udgifter til transport.


Links til mere information

Om anlægsgartneruddannelsen

blivanlægsgartner.dk

dag.dk


Godkendte læresteder

praktikpladsen.dk


Undervisningsministeriets uddannelsesguide

ug.dk

Du kan kontakte os på: info@blivjordensbedste.dk

Denne hjemmeside er udgivet i samarbejde mellem Danske Anlægsgartnere, 3F og erhvervsskolerne

© Copyright. All Rights Reserved.