Hvad kræver uddannelsen

Hvad kræver

uddannelsen?

Uddannelsen til anlægsgartner er en erhvervsuddannelse, som er i to forløb. Et grundforløb og et hovedforløb. Der er adgangskrav til grundforløbet, og der er også specifikke overgangsskrav, som du skal opfylde, inden du kan gå videre til hovedforløbet.


Grundforløbet

For at begynde på grundforløbet skal du opfylde følgende krav:


  • Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen eller en tilsvarende prøve
  • Du skal have fået mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangseksamen i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve


Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du desuden være vurderet uddannelsesparat og have indsendt din studievalgsportfolio sammen med din ansøgning på optagelse.dk.


Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, opfylder du adgangskravene til uddannelsen som anlægsgartner. Det vil sige at du kan starte på din uddannelse uden at opfylde karakterkravene om 2,0 i dansk og matematik. Du skal dog altid have opfyldt din undervisningspligt.


Læs mere i Adgangskrav til erhvervsuddannelserne


Hovedforløbet

For at bestå grundforløbet og komme videre med din uddannelse på hovedforløbet skal du have gennemført fagene:


  • Matematik på F-niveau
  • Biologi på F-niveau, bestået
  • Det uddannelsesspecifikke fag i grundforløbet med mindst 02 som standpunktskarakter


Endvidere skal du i grundforløbet have taget følgende certifikater:


  • Kørekort til traktor
  • Førstehjælp inkl. færdselsrelateret førstehjælp
  • Elementær brandbekæmpelse


For at starte på uddannelsens hovedforløb skal du desuden have en uddannelsesaftale eller aftale om skolepraktik. Mere info om skolepraktik.


Links til mere information

Om anlægsgartneruddannelsen

blivanlægsgartner.dk

dag.dk


Godkendte læresteder

praktikpladsen.dk


Undervisningsministeriets uddannelsesguide

ug.dk

Du kan kontakte os på: info@blivjordensbedste.dk

Denne hjemmeside er udgivet i samarbejde mellem Danske Anlægsgartnere, 3F og erhvervsskolerne

© Copyright. All Rights Reserved.