Hvad laver en anlægsgartner

Hvad laver en

anlægsgartner?

Som anlægsgartner har du mulighed for at arbejde med mange forskellige typer grønne rum.

Faget spænder lige fra anlæg- og plejeopgaver til designopgaver. Mange af projekterne omfatter:

 

  • Grønne tage til bl.a optagelse af regnvand og taghaver
  • Urbangardening og grønne oaser i byen
  • Sansehaver og legepladser
  • Klimasikring - med håndtering af store regnmængder og forebyggelse af tørke m.m.

 

Samtidig er der stor interesse for udendørsarealerne, hvis man er husejer. Her bliver udendørsarealerne til leverum for hele familien, og der investeres i haveanlæg, terrasser, indkørsler og små aktivitetsområder i haverne.

 

Anlægsopgaver

Grønne områder i byen, sportsarealer, parker, virksomheder der vil have grønne opholdssteder til deres medarbejdere, sygehuse der byder velkommen med grøn beplantning og private haver til boligejere. Det er alle anlægsopgaver, hvor der er brug for din ekspertise.

Som anlægsgartner er det dig, der står for at lægge sten og fliser, opførelse af trapper, støttemure, hegn, udformning af terræn inklusiv etablering af græsplæner, og dig der planter træer, buske, stauder.

Det gør du ved at bygge et areal op gerne efter tegning, hvor du tilpasser terrænet, bygger belægninger og vandafledning op, planter og sætter inventar op.

Kort sagt, det er dig, der forvandler et friareal til et levende miljø.

 

Plejeopgaver

Ved plejeopgaver er det fx dig, der fælder og beskærer træer og buske, klipper hække, flytter og deler planter samt slår græsset.

Af lidt mere specielle opgaver kan nævnes anlæg af japanske haver, grønne tage og svømmesøer.

Samtidig har du som anlægsgartner ofte en rolle som rådgiver og designer i forhold til kunden, når det drejer sig om mindre anlæg som privathaver.

Hvad du ender med at lave, når du er færdig med uddannelsen, vil ofte afhænge af dine interesse, evner og den virksomhed du bliver ansat i.

 

Ofte specialiserer du dig, så du ikke spænder over alle fagets muligheder, som udover ovenstående også kan bestå af:

 

  • Tilbudsberegning
  • Planlægning af opgaver i form at bestilling af materialer samt disponering af mandskab og maskiner
  • Ledelse af et eller flere teams
  • Salg og kundekontakt osv.

 

Alternativt kan du også vælge at videreuddanne dig til jordbrugsteknolog, have- og parkingeniør, landskabsarkitekt osv.

 

Links til mere information

Om anlægsgartneruddannelsen

blivanlægsgartner.dk

dag.dk


Godkendte læresteder

praktikpladsen.dk


Undervisningsministeriets uddannelsesguide

ug.dk

Du kan kontakte os på: info@blivjordensbedste.dk

Denne hjemmeside er udgivet i samarbejde mellem Danske Anlægsgartnere, 3F og erhvervsskolerne

© Copyright. All Rights Reserved.