Hvordan er uddannelsesforløbet

Hvordan er

uddannelsesforløbet?

Uddannelsen består af et grundforløb, der tages på en erhvervsskole og varer 20 eller 40 uger, samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og skoleforløb. Du kan vælge mellem flere forskellige specialer.


Figuren viser det fulde uddannelsesforløb, herunder grundforløbets 1. og 2. del.

 

Fag

På skolen undervises du blandt andet i:

 • Jord, vand og næring
 • Grundlæggende anlægsteknik
 • Biologi
 • Plantekendskab
 • Plantesundhedslære
 • Behandling af overfladevand
 • Økologi
 • Havestilarternes udvikling
 • Havens trækonstruktioner
 • Opmåling og afsætning
 • Arbejdsmiljø

Du skal også have fag som matematik, materialeforståelse og opmåling.

 

Her er eksempler på hvilke fag du kan vælge imellem i de to ugers obligatoriske valgfag:

 • Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermaskiner
 • Græsetablering og pleje
 • Plantekundskab og plantepleje
 • Etablering og vedligeholdelse af vandbassiner
 • Stentilhugning for anlægsgartnere
 • Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat
 • Avanceret afsætning
 • Avanceret anvendelse af træ
 • Afvanding og nedsivning fra belægningsarealer
 • Etablering af taghaver
 • Etablering af regnbede
 • Anvendelse af motorsav 1
 • Havedesign ved brug af IT-programmer
 • Forskellige specialer ved kloakering

 

 

Praktik

I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. Praktikken foregår på en arbejdsplads eller evt. i et praktikcenter.

 

Du afslutter uddannelsen med en svendeprøve.

 

Links til mere information

Om anlægsgartneruddannelsen

blivanlægsgartner.dk

dag.dk


Godkendte læresteder

praktikpladsen.dk


Undervisningsministeriets uddannelsesguide

ug.dk

Du kan kontakte os på: info@blivjordensbedste.dk

Denne hjemmeside er udgivet i samarbejde mellem Danske Anlægsgartnere, 3F og erhvervsskolerne

© Copyright. All Rights Reserved.