Kan man komme i praktik i udlandet

Kan jeg komme

i praktik i udlandet?

Ønsker du at komme i praktik i udlandet, så er det muligt. Selve skoledelen skal du dog altid gennemføre i Danmark.

 

Der er 2 muligheder, hvis du ønsker at komme i praktik i udlandet.


  • Udstationering, hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed i Danmark
  • Praktik i udlandet, hvis du ikke har en dansk uddannelsesaftale


Udstationering med uddannelsesaftale

Er der en uddannelsesaftale mellem dig og en virksomhed, kan du udstationeres i udlandet. Alle praktiske forhold skal der selvfølgelig være styr på inden du rejser. For eksempel finder du et sted at bo i samarbejde med din virksomhed og erhvervsskole.


Uddannelsesaftalen gælder også i udstationeringsperioden. Virksomheden har det fulde uddannelsesansvar -  også under udlandsopholdet. Det er ligeledes arbejdsgiverens ansvar, at du under opholdet i udlandet sikres løn og arbejdsvilkår svarende til den danske overenskomst.


Hvis du udstationeres i en periode på mindst èn måned i et andet land, dækker AUB virksomhedens udgifter til:


  • Forskellen mellem den danske og den udenlandske elevløn
  • Rejseudgifterne - til og fra udstationeringsstedet
  • Rejseudgifterne - ved obligatoriske skoleophold
  • Flytteudgifterne - til og fra udstationeringsstedet


Udrejse og hjemrejse skal ligge uden for udstationeringsperioden, da rejsetiden ikke medregnes i perioden. Rejseudgifter dækkes af virksomheden og du får som regel samme løn i udlandet som i Danmark.


Du kan læse mere om udstationering her.


Praktik i udlandet uden uddannelsesaftale

Har du ikke en uddannelsesaftale, kan din erhvervsskole hjælpe dig med at komme i praktik i udlandet. Skolen har en PIU-koordinator, der ved om skolen har nogle faste samarbejdspartnere i udlandet. Ellers kan PIU-koordinatoren hjælpe dig med, hvordan du finder en praktikplads i udlandet.


Du kan få tilskud til rejser, flytning og bolig i udlandet fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag).


Du kan læse mere om Praktik i Udlandet her.


Links til mere information

Om anlægsgartneruddannelsen

blivanlægsgartner.dk

dag.dk


Godkendte læresteder

praktikpladsen.dk


Undervisningsministeriets uddannelsesguide

ug.dk

Du kan kontakte os på: info@blivjordensbedste.dk

Denne hjemmeside er udgivet i samarbejde mellem Danske Anlægsgartnere, 3F og erhvervsskolerne

© Copyright. All Rights Reserved.