Kan man starte via Eux

Kan jeg

starte via eux?

Du har mulighed for at tage uddannelsen som erhvervsfaglig studentereksamen (eux). Med eux kombinerer du erhvervsuddannelsen med en gymnasial eksamen og opnår generel studiekompetence. Det betyder, at du har de samme muligheder for at læse videre som dem, der har en gymnasial eksamen.


Figuren viser det fulde uddannelsesforløb, herunder grundforløbets 1. og 2. del.


Adgangskrav til eux-hovedforløbet

For at kunne blive optaget på eux-hovedforløbet skal du have gennemført følgende fag på grundforløbet:


Dansk C, engelsk C og samfundsfag C (gennemføres på grundforløbets 1. del)

Matematik C, kemi C og biologi C (gennemføres på grundforløbets 2. del)

Biologi C skal bestås. Øvrige fag skal gennemføres, men uden krav om en bestemt karakter.


Starter du din uddannelse i grundforløbets 2. del, skal du selv sørge for at tage de fag, du mangler.


Fag på gymnasialt niveau

I løbet af hele din eux-uddannelse gennemfører du dermed følgende fag på gymnasialt niveau:


  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Samfundsfag C
  • Matematik B
  • Biologi B
  • Fysik C
  • Kemi B
  • Erhvervsøkonomi C


Du skal også udarbejde et erhvervsområdeprojekt og et eksamensprojekt.


Muligheden for eux findes på en række skoler.

Se mere om Eux.


Links til mere information

Om anlægsgartneruddannelsen

blivanlægsgartner.dk

dag.dk


Godkendte læresteder

praktikpladsen.dk


Undervisningsministeriets uddannelsesguide

ug.dk

Du kan kontakte os på: info@blivjordensbedste.dk

Denne hjemmeside er udgivet i samarbejde mellem Danske Anlægsgartnere, 3F og erhvervsskolerne

© Copyright. All Rights Reserved.